Onbereikbaar

De wens om de N33 te verbreden komt voort uit de politieke ambitie om de Eemsdelta-regio te versterken. Hierbij zijn de wensen van de Damsters en de damsterbedrijven compleet genegeerd. De huidige problemen qua bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de N33 zijn beperkt. Er is dus geen enkele reden om de huidige damsterafslag te verwijderen. De bedrijven aan de Woldweg en Fivelpoort zijn dankzij de afslag goed bereikbaar voor vrachtverkeer. Dit zorgt voor een gunstige doorstroming.

 

Teken de petitie

 

Het verbreden van de N33 (Lees: afknippen van Appingedam) is niet alleen onnodig maar leidt juist tot onbereikbaarheid. De gemeente Appingedam geeft in het bestemmingsplan duidelijk aan dat de Woldweg en Farmsumerweg belangrijke ontsluitingsroutes zijn. Deze wegen ontsluiten de verschillende bedrijvengebieden en daarnaast ook de woongebieden en het centrumgebied in Appingedam. Een vergelijking van de verschillende tracéopties laat duidelijk zien dat Appingedam zeer negatieve gevolgen ondervindt met betrekking tot de ontsluiting zodra de directe verbinding met de Woldweg wegvalt. De gemeente Appingedam erkent dit en is daarom groot voorstander van het behoudt van de huidige afslag.

 

Animatie

 

 

 

 

Bronnen:

Commissie voor de milieueffectrapportage. (2018). Verkenning 1e fase MER Verdubbeling N33 Zuidbroek - Appingedam. Opgehaald van https://www.n33midden.nl/ (pagina 1)

Gemeente Appingedam. (2013). Toelichting. Opgehaald van http://www.ruimtelijkeplannen.nl: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ (paragraaf 5.15 Verkeer)

Peerdeman, M. V., Bekink, J., & Heeres, N. (2018). Verkenning/1e fase MER Verdubbeling N33 Zuidbroek - Appingedam MER-aanvulling. Opgehaald van https://www.commissiemer.nl/ (pagina 40)

Provincie Groningen; Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat. (2018). Onderbouwing keuze voorgenomen voorkeursalternatief. (pagina 8)