Extra reistijd

Bij het beoordelen van de bereikbaarheid hebben de provincie Groningen en het Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat weinig rekening gehouden met Appingedam. Zij willen zorgen voor een afname van de gemiddelde reistijden op de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam, een vergroting van de capaciteit en robuustheid van deze verbinding en dat de N33 door de gebruikers wordt gewaardeerd als verbinding van hoge kwaliteit.

"De Provincie en het Ministerie zijn zich bewust van de negatieve gevolgen voor de Farmsumerweg maar  vinden het een probleem van de gemeente in plaats van de provincie."

 

De belangen van Appingedam doen er niet toe

Het nieuwe tracé verkort de N33 met slechts 1,5 kilometer. Volgens het ministerie is het inkorten gunstig omdat dit de reistijd verkort. Zij spreken dan ook over het vergroten van de bereikbaarheid.

De belangen van Appingedam doen er blijkbaar niet toe want de afstand naar de Woldweg neemt met 2,5 kilometer toe. Reizigers zullen namelijk een heel stuk terug moeten rijden over het huidige N33 tracé (langs Fivelpoort) waarbij meerdere rotondes en lagere maximumsnelheden voor nog meer reistijd zorgen.

"Dit zorgt weer voor meer uitstoot van CO2."

 

Teken de petitie

 

Het verwijderen van de directe verbinding met Appingedam zal dus een negatieve invloed hebben op de reistijden van en naar Appingedam. Na de voorgenomen verbreding is het gunstiger om de N33 te blijven volgen tot aan de McDonalds om vervolgens via de Farmsumerweg het centrum te bereiken.

Omslachtige verbinding is potentieel levensbedreigend

De omslachtige verbinding met de Woldweg zal daardoor slechts een beperkte functie vervullen met betrekking tot de omsluiting van Appingedam. De Toenemende reistijd is met name ongunstig voor de hulpdiensten. Het tijdsverlies wat zij oplopen, is potentieel levensbedreigend. De toenemende drukte op de Farmsumerweg is een extra beperkende factor met betrekking tot de reistijd.

 

 

Bronnen:

 Peerdeman, M. V. (2018). Verkenning/1e fase MER Verdubbeling N33 Zuidbroek - Appingedam. Opgehaald van https://www.n33midden.nl/media/uploads/2017/03/Rapport-verkenning-N33-Midden-D5_13-februari-2018.pdf (pagina 8-9)

Provincie Groningen. (sd). Variant voor verdubbeling N33 Appingedam-Zuidbroek vastgesteld. Opgehaald van https://www.provinciegroningen.nl: https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/_nieuws/toon/Item/variant-voor-verdubbeling-n33-appingedam-zuidbroek-vastgesteld/